szko322a_143_01 Szkola Podstawowa Radwanice

to najlepsza szkoła w okolicy  z Gronem Pedagogicznym

w pełni przygotowanym do pracy z dziećmi i młodzieżą,

z kołami zainteresowań  i wszystkim co jest potrzebne 

nawet najbardziej wymagającym uczniom. 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych 

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. 

Załącznik 1 - Harmonogram czynności

Załącznik 2 - Kryteria - uchwała - przedszkole

Załącznik 3 - Kryteria - uchwała - SP   


 
    

 

 

 


Zachęcamy wszystkich rodziców do wyrażania swojej opinii na temat naszej szkoły, poprzez:

- pocztę elektroniczną; adresy mailowe nauczycieli znajdują się na stronie internetowej                       szkoły : www.spradwanice.pl

- e-dzienniczek: spradwanice.prymus.pl

- telefonicznie: 71 3117 009,

- osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z dyrektorem szkoły lub nauczycielem                                                                                                                                         

 

 

  

 

Zebrania z Rodzicami
2016-01-26
 
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zebrań. TutajPrzed zebraniami zapraszamy do obejr...

Zabawki
2016-01-13
 
czyli kilka słów o wyprawie przedszkolaków na pantomimiczny spektakl "Zabawki&q...


SP w Radwanicach im. Jana Brzechwy.
2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Created by EliteMedia