Mamy nadzieję™, że bę™dziesz tu czę™stym goś›ciem, ponieważ znajdziesz tu wszystko co dotyczy działalnoś›ci naszej placówki.


Poznasz grono pedagogiczne, w peł‚ni przygotowane do pracy z mł‚odzieżą…, koł‚a zainteresowań„ funkcjonujące w szkole, dowiesz się™ o sukcesach naszych uczniów, jaki plan lekcji ma każda z klas, kiedy odpoczywamy, gdzie się™ w danej chwili znajduje uczeń„, pod czyją… jest opieką….

Grono Pedagogiczne Szkoły


Samorząd Uczniowski

 

Dyżury wakacyjne w szkołach dla dzieci z oddziałow przedszkolnych  - 2015

Wniosek o świadczenie usług w oddziale przedszkolnym w okresie wakacyjnym w SP Radwanice                                                                                                                             

 

 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH                                                  W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016             

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach informuje, że rekrutacja

 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się

 w następujących terminach:

•  Składanie wniosków wraz z załącznikami kandydatów zamieszkujących w obwodzie                       szkoły : 09-27 marca br.

• Składanie wniosków wraz z załącznikami kandydatów zamieszkujących poza obwodem                szkoły : 16-27 marca br.

1.Do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci                                     zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wniosku rodziców dzieci. 

2.Rodzice dzieci niezameldowanych, ale zamieszkujących w obwodzie szkoły                 zobowiązani są do złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania (zał. nr 1) . 

 3.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy                                 kandydatów zakwalifikowanych (od dnia 15.04.2015 r.) rodzic/opiekun                   prawny składa pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy             pierwszej/oddziału przedszkolnego  (zał. nr 6 ).

 4.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej                lub oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,                        jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

 5.Wnioski dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły będą dostępne na                        stronie internetowej szkoły od dnia 14. 03. 2015r.

 6.Właściwe dokumenty należy wydrukować i wypełnione dostarczyć do sekretariatu                        szkoły do piątku, 27 marca br.

 7.Dokumenty przyjmuje Pani Bogusława Klepacka (referent administracyjny) codziennie                  w godzinach od 7:00 do 15:00.

W dniu 25 marca 2015r. Pani Bogusława Klepacka będzie pełnić dyżur w sekretariacie  do               godz. 17:00.

  1.  Oświadczenie o zamieszkaniu - załacznik nr 1
  2.  Wielodzietność - załacznik nr 2
  3.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - załącznik nr 3 
  4.  Oświadczenie o podatku - załącznik nr 4
  5.  Oświadczenie o wymiarze zatrudnienia - załacznik nr 5
  6.  Deklaracja woli zapisu dziecka - załącznik nr 6
  7.  Oświadczenie o podatku rolnym  - załącznik nr 7  

 

 Informujemy, że sekretariat czynny jest codziennie od 7.00 do 15.00.
W roku szkolnym 2014/2015 dodatkowy dyżur  w sekretariacie do godz. 17.00 będzie pełnić             Pani Bogusława Klepacka (referent administracji)  w dniach:
 
8 października
5 listopada
3 grudnia
7 stycznia
4 lutego
4 marca
8 kwietnia
6 maja
3 czerwca
24 czerwca 

  

 

Umiem pływać
2015-04-20
 
Uczniowie klas drugich mieli okazję uczestniczyć w zajęciach doskonalących technikę pływania, ...

Konkurs plastyczny "Żółty żonkil"
2015-04-16
 
Zapraszam do udziału w konkursie " Żółty żonkil symbolem życia" organizowanym ...


SP w Radwanicach im. Jana Brzechwy.
2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Created by EliteMedia