szko322a_143_01 Szkoła Podstawowa Radwanice

to najlepsza szkoła w okolicy  z Gronem Pedagogicznym

w pełni przygotowanym do pracy z dziećmi i młodzieżą,

z kołami zainteresowań  i wszystkim co jest potrzebne 

nawet najbardziej wymagającym uczniom. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych 

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności wraz z terminami składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. 

Załącznik 1 - Harmonogram czynności

Załącznik 2 - Kryteria - uchwała - przedszkole

Załącznik 3 - Kryteria - uchwała - SP   

 

Wniosek do oddziału przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - pobierz

Wniosek do oddziału przedzkolnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz 

Wniosek do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - pobierz 

Wniosek do klasy pierwszej dla dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz

Załączniki

Oświadczenie o zamieszkaniu -  pobierz 

Oświadczenie o wielodzietności - pobierz 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci - pobierz 

Oświadczenie o podatku od osób fizycznych - pobierz

Oświadczenie o miejscu pracy - pobierz 

Deklaracja woli zapisu dziecka do placówki - pobierz 

Oświadczenie o podatku rolnym - pobierz 

 


 


Zachęcamy wszystkich rodziców do wyrażania swojej opinii na temat naszej szkoły, poprzez:

- pocztę elektroniczną; adresy mailowe nauczycieli znajdują się na stronie internetowej                       szkoły : www.spradwanice.pl

- e-dzienniczek: spradwanice.prymus.pl

- telefonicznie: 71 3117 009,

- osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z dyrektorem szkoły lub nauczycielem                                                                                                                                         

 

  

 

Witaj maj, piękny maj...
2016-04-29
 
czyli kilka słów o naszych szkolnych obchodach majowych świąt. A było naprawdę pięknie ...

Żonkil za datek
2016-04-28
 
Wszyscy już doskonale wiemy, że żonkil to symbol życia i pomocy, którą możemy nieść d...


SP w Radwanicach im. Jana Brzechwy.
2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Created by EliteMedia